Stichting ECHOS Homes (voorheen stichting Home-Base Support) heeft een eigen CAO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding gebaseerd op de fiscale voorschriften van de Belastingdienst.

Stichting ECHOS Homes is een welzijnsorganisatie met als doelstelling: het bevorderen van geestelijk en lichamelijk welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront.

Van oudsher (sinds 1874) exploiteert de organisatie militaire tehuizen in binnen- en buitenland die “een thuis ver van huis” scheppen ten behoeve van de militairen.

De missie luidt:

Stichting ECHOS Homes is een professionele welzijnsorganisatie die oog heeft voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront en initiatieven ontplooit om het welzijn van hen te bevorderen, in binnen- en buitenland.

Stichting ECHOS Homes realiseert de missie met name door het inrichten, bevorderen en in stand houden van ontmoetingscentra, de zogenoemde ECHOS Homes. Daarnaast is Stichting ECHOS Homes dikwijls aanwezig bij grootschalige oefeningen en uitzendingen in het buitenland.

Informatie ANBI Stichting ECHOS homes

Jaarrekening 2021 Stichting ECHOS homes