ANBI STATUS

Stichting ECHOS homes is een organisatie met als doelstelling: het bevorderen van geestelijk en lichamelijk welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront. De stichting heeft de ANBI-status en een eigen CAO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding gebaseerd op de fiscale voorschriften van de Belastingdienst.

De missie luidt: Stichting ECHOS homes is een professionele organisatie die sinds 1874 oog heeft voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront en initiatieven ontplooit om het welzijn van hen te bevorderen, in binnen- en buitenland.

Deze missie wordt gerealiseerd door het inrichten, bevorderen en in stand houden van ontmoetingscentra, de zogenoemde ECHOS homes. Daarnaast is Stichting ECHOS homes aanwezig bij grootschalige oefeningen en uitzendingen in het buitenland.

Informatie ANBI Stichting ECHOS homes 

Jaarrekening Stichting ECHOS homes 2022

Beleidsplan Stichting ECHOS homes 2023-2025

CAO Stichting ECHOS homes tot en met 31-12-2021  (aangepaste CAO tekst is in ontwikkeling)