ORGANISATIE

Stichting ECHOS homes is een professionele welzijnsorganisatie die oog heeft voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront en initiatieven ontplooit om het welzijn van hen te bevorderen, in binnen- en buitenland.

Van oudsher (sinds 1874) exploiteert de organisatie militaire tehuizen in binnen- en buitenland die “een thuis ver van huis” scheppen ten behoeve van de militairen.

Stichting ECHOS homes realiseert de missie met name door het inrichten, bevorderen en in stand houden van ontmoetingscentra, de zogenoemde ECHOS homes. Daarnaast is Stichting ECHOS homes dikwijls aanwezig bij grootschalige oefeningen en uitzendingen in het buitenland.

ECHOS homes zijn er allereerst voor actieve militairen, veteranen en oud-militairen, maar daarnaast zeer zeker ook, waar mogelijk, voor bedrijven en particulieren.

directie

Co (J.) van der Aa

Co (J.) van der Aa

Interim-directeur

Stafbureau

Koos Sol

Koos Sol

Marketing & Communicatie

Petra van Dorland-Mannak

Petra van Dorland-Mannak

Personeels-zaken Communicatie Officemana-gement

Patricia Götz-Rijken

Patricia Götz-Rijken

Hoofd financiële administratie

Loes Staartjes-Beijer

Loes Staartjes-Beijer

Financiële administratie

Vertrouwenspersoon

Pieter van Helden

Vertrouwenspersoon

Nelleke Swinkels

Vertrouwenspersoon

06-54796857

Nellekeswinkels@onsbrabantnet.nl

Raad van Toezicht

De Raad houdt toezicht op de langetermijnwaardecreatie van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding gebaseerd op de fiscale voorschriften van de Belastingdienst.

Dhr. L.J.A. Beulen

Voorzitter, Horn

Dhr. F.J. Marcus

Vicevoorzitter, Gouda.

Dhr. A. Kluit

Secretaris, Doorn

Dhr. J. van der Aa

Lid RvT, Den Haag.

Dhr. M. van Herk

Lid RvT, Maassluis

Raad van Advies

Dhr. J. Geurts

Lid Raad van advies

Dhr. Ds. G.J. van der Ende

Lid Raad van advies

P.J.M. (Nelleke) Swinkels-van der Vorst

Lid Raad van advies

Laten we met elkaar in contact komen

je bent welkom!

4 + 4 =