Onze organisatie

Home-Base Support is een professionele welzijnsorganisatie die oog heeft voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront en initiatieven ontplooit om het welzijn van hen te bevorderen, in binnen- en buitenland.

Van oudsher (sinds 1874) exploiteert de organisatie militaire tehuizen in binnen- en buitenland die “een thuis ver van huis” scheppen ten behoeve van de militairen.

Home-Base Support realiseert de missie met name door het inrichten, bevorderen en in stand houden van ontmoetingscentra, de zogenoemde ECHOS-Homes. Daarnaast is H-BS dikwijls aanwezig bij grootschalige oefeningen en uitzendingen in het buitenland.

ECHOS-Homes zijn er allereerst voor actieve militairen en veteranen, maar daarnaast zeer zeker ook, waar mogelijk, voor bedrijven en particulieren.

Directie
Mr. Drs. H.C.F. van den Berg, algemeen directeur. Telefoon: 055 357 56 50

Stafbureau:
Petra van Dorland, personeelszaken/directiesecretariaat/officemanagement. Telefoon: 055 357 56 58. P.vandorland@echos.nl
Marianne Righard, hoofd administratie. Telefoon: 055 357 56 53. M.righard@echos.nl
Kathleen Mosman, administratie. Telefoon: 055 357 56 54. K.mosman@echos.nl

Vertrouwenspersoon:
Pieter van Helden, telefoon 06-81609411, pietervanhelden@hotmail.com

Raad van Toezicht:
Dhr. A.T. Vermeij, voorzitter, Reeuwijk
Dhr. A. Kluit, secretaris, Doorn.
Dhr. J. van der Aa, lid RvT, Den Haag.
Dhr. F. Marcus, lid RvT, Gouda.
Dhr. M. van Herk, lid RvT, Maassluis

Raad van Advies:
Mw. N. Swinkels,   Best.
Dhr. J.A.W. Iseger, Berkenwoude
Ds. K.H. Ubels, Schagen.

ECHOS/Home-Base Support heeft een eigen CAO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding gebaseerd op de fiscale voorschriften van de Belastingdienst.