Naar aanleiding van het besluit vanuit de Nederlandse overheid dat horecazaken verplicht moeten sluiten tot 6 april 2020, zijn wij genoodzaakt om onze deuren te sluiten tot nader berichtgeving en alle lopende reserveringen in deze periode te annuleren. Dit geldt voor al onze vestigingen.

Baan 41 in Bergen Hohne is vandaag nog open en is vanaf morgen, 17 maart 2020 gesloten. De snackwagen die langs de schietbanen in Bergen Hohne rijdt is voorlopig nog wel operationeel.

Wij vinden dit uiteraard spijtig, maar de gezondheid van onze gasten en medewerkers staat te allen tijden voorop. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

Wij bedanken u voor uw begrip en hopen u spoedig te kunnen informeren vanaf wanneer wij u weer mogen verwelkomen.

Mocht u nog vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw contactpersoon of het hoofdkantoor in Apeldoorn (0553575650/info@echos.nl).

Onze organisatie

Home-Base Support is een professionele welzijnsorganisatie die oog heeft voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront en initiatieven ontplooit om het welzijn van hen te bevorderen, in binnen- en buitenland.

Van oudsher (sinds 1874) exploiteert de organisatie militaire tehuizen in binnen- en buitenland die “een thuis ver van huis” scheppen ten behoeve van de militairen.

Home-Base Support realiseert de missie met name door het inrichten, bevorderen en in stand houden van ontmoetingscentra, de zogenoemde ECHOS-Homes. Daarnaast is H-BS dikwijls aanwezig bij grootschalige oefeningen en uitzendingen in het buitenland.

ECHOS-Homes zijn er allereerst voor actieve militairen en veteranen, maar daarnaast zeer zeker ook, waar mogelijk, voor bedrijven en particulieren.

Directie
Mr. Drs. H.C.F. van den Berg, algemeen directeur. Telefoon: 055 357 56 50

Stafbureau:
Koos Sol, medewerker marketing & Communicatie. Telefoon 055 357 56 50. Koossol@echos.nl
Petra van Dorland, personeelszaken/directiesecretariaat/officemanagement. Telefoon: 055 357 56 58. P.vandorland@echos.nl
Marianne Righard, hoofd administratie. Telefoon: 055 357 56 53. M.righard@echos.nl
Kathleen Mosman, administratie. Telefoon: 055 357 56 54. K.mosman@echos.nl
Carla Disveld, administratie. Telefoon 0550 357 56 50. c.disveld@echos.nl

Vertrouwenspersoon:
Pieter van Helden, telefoon 06-81609411, pietervanhelden@hotmail.com

Raad van Toezicht:
Dhr. A.T. Vermeij, voorzitter, Reeuwijk
Dhr. F. Marcus, vice-voorzitter, Gouda.
Dhr. A. Kluit, secretaris, Doorn.
Dhr. J. van der Aa, lid RvT, Den Haag.
Dhr. M. van Herk, lid RvT, Maassluis

Raad van Advies:
Mw. N. Swinkels,   Best.
Dhr. J.A.W. Iseger, Berkenwoude
Ds. K.H. Ubels, Schagen.

ECHOS/Home-Base Support heeft een eigen CAO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding gebaseerd op de fiscale voorschriften van de Belastingdienst.