Onze organisatie

Stichting ECHOS Homes is een professionele welzijnsorganisatie die oog heeft voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront en initiatieven ontplooit om het welzijn van hen te bevorderen, in binnen- en buitenland.

Van oudsher (sinds 1874) exploiteert de organisatie militaire tehuizen in binnen- en buitenland die “een thuis ver van huis” scheppen ten behoeve van de militairen.

Stichting ECHOS Homes realiseert de missie met name door het inrichten, bevorderen en in stand houden van ontmoetingscentra, de zogenoemde ECHOS Homes. Daarnaast is Stichting ECHOS Homes dikwijls aanwezig bij grootschalige oefeningen en uitzendingen in het buitenland.

ECHOS Homes zijn er allereerst voor actieve militairen en veteranen, maar daarnaast zeer zeker ook, waar mogelijk, voor bedrijven en particulieren.

Directie
Harold (H.A.J.M.) Jacobs, directeur. Telefoon: 055 357 56 50/0682151856. H.jacobs@echos.nl

Stafbureau:
Koos Sol, medewerker marketing & Communicatie. Telefoon 055 357 56 50/0653958039. Koossol@echos.nl
Petra van Dorland, personeelszaken/directiesecretariaat/officemanagement. Telefoon: 055 357 56 58/0682387098. P.vandorland@echos.nl
Marianne Righard, hoofd administratie. Telefoon: 055 357 56 53. M.righard@echos.nl
Kathleen Mosman, administratie. Telefoon: 055 357 56 54. K.mosman@echos.nl
Carla Disveld, administratie. Telefoon 0550 357 56 50. C.disveld@echos.nl

Vertrouwenspersoon:
Pieter van Helden, telefoon 06-81609411, Pietervanhelden@hotmail.com
Nelleke Swinkels, telefoon 06-54796857, nellekeswinkels@onsbrabantnet.nl

Raad van Toezicht:
Dhr. A.T. Vermeij, voorzitter, Reeuwijk
Dhr. F.J. Marcus, vice-voorzitter, Gouda.
Dhr. A. Kluit, secretaris, Doorn.
Dhr. J. van der Aa, lid RvT, Den Haag.
Dhr. M. van Herk, lid RvT, Maassluis

Raad van Advies:
Mw. N. Swinkels
Dhr. Ds. G.J. van der Ende
Dhr. J. Geurts

Stichting ECHOS Homes heeft een eigen CAO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding gebaseerd op de fiscale voorschriften van de Belastingdienst.