Gisteren hebben we tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht van Stichting ECHOS Homes afscheid genomen van Alexander Kluit. Alexander (Managing Director Benelux Leonardo Hotels) heeft onze organisatie 8 jaar met raad en daad bijgestaan op het gebied van horeca en hospitality. Als voormalig marinier heeft Alexander ook de nodige affiniteit met onze doelgroep Defensie en met al deze aspecten is Alexander een gouden aanwinst voor de Raad van Toezicht gebleken. We bedanken Alexander ook via deze weg dan ook hartelijk voor zijn inspanningen en toewijding voor onze organisatie!

We hebben een waardig vervanger gevonden voor Alexander in de persoon van Haike Blaauw. Haike stelt zich graag voor:
Mijn naam is Haike Blaauw, sinds kort lid van de raad van toezicht van de stichting Echos Homes.
Mijn werkzame leven heeft zich ruim 30 jaar in de Internationale Hotellerie afgespeeld.
Ik heb directieposities bij onder andere Golden Tulip Worldwide en de Louvre Hotelgroup
mogen vervullen met de wereld als werkterrein.
Als dienstplichtig militair ben ik ooit in 1987 gestart bij 101-Tkbat om vervolgens, na 36 jaar,
als ritmeester der Huzaren in 2023 de dienst te verlaten.
Al die jaren was ik ruiter van het Cavalerie Ere-Escorte en heb ik ons Staatshoofd te paard mogen begeleiden gedurende vele Grote Ceremoniën van Staat, waaronder Prinsjesdag, Huwelijken en Bijzettingen.
Gedurende 20 jaar was ik bestuurslid PR & Public Affairs van de Stichting Cavalerie Ere-Escorte en senior voorlichter van de Koninklijke Landmacht m.b.t. het CEE.
Op bestuurlijk niveau ben ik op dit moment nog actief als voorzitter van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (brancheorganisatie voor 6000 ondernemers in de sport) & penningmeester van de Stichting Veilige Paardensport.
In het dagelijks leven ben ik algemeen directeur van de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra, de brancheorganisatie voor
ondernemers in de hippische sport.
Het lijkt me leuk om vanuit mijn expertise op bovengenoemde terreinen een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de ECHOS Home organisatie.

Met de komst van Haike hebben we alle expertise die nodig is voor onze Raad van Toezicht weer vertegenwoordigd en daar zijn we dankbaar voor. De leden van de Raad van Toezicht doen dit vrijwillig en zetten zich onvermoeid in voor onze mooie organisatie.
Meer weten over onze organisatie en de Raad van Toezicht? Klik dan op https://www.echos.nl/organisatie

Alexander Kluit (links) schudt de hand van Haike Blaauw en draagt daarmee het lidmaatschap over.

Alexander Kluit wordt door de interim-directeur Co van der Aa hartelijk bedankt.