Soldatenkerk is een initiatief van de Protestants Geestelijke Verzorging en ECHOS/Stichting Home-Base Support, bedoeld voor militairen, veteranen en thuisfront. Hieronder een artikel uit het Reformatorisch Dagblad van 20 oktober 2018. Meer informatie kunt u vinden op www.soldatenkerk.nl.